Tiếng anh qua Lời Chúa - Chúa nhật 2 thường niên A | GIÁO XỨ LỘC THỦY
12 Thánh tông đồ Audio suy niệm Audio truyện Công giáo Âm nhạc Bài Giảng mp3 Bạn có biết bạn trẻ xa nhà Bảo vệ sự sống Blog tips Ca kịch công giáo Các bài giáo lý của ĐTC Phanxicô Các hội đoàn Các mục chính Các Thánh Các thánh địa Công giáo Các thánh khác Các Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Các vấn nạn xã hội Cắm hoa nghệ thuật Câu chuyện Giáng Sinh Châm ngôn công giáo Chiêm ngắm Chúa Chuyện phiếm đạo đời Chuyện về Giáo Lý và Giáo Dục Công Giáo đó đây Cửu Nhật Kinh Nguyện Danh Danh bạ website các giáo xứ - giáo họ việt nam Danh bạ website công giáo Di sản thế giới Du Lịch Đẹp + Để sống đạo hôm nay Đôi nét về Giáo xứ Đời sống cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đức Mẹ Lama Đức Thánh Cha phanxico Đức Tin và Khoa Học Đường Hy Vọng Gia đình Giải đáp thắc mắc cuộc đời Giao hat Vang Mai Giáo hạt Vàng Mai Giáo Hội Đông Phương Giáo lý - dân ca Giáo lý - kinh thánh Giáo sử Giáo xứ Media góc học tập Góc khám phá Góc nghệ thuật Góc thư giãn Góp nhặt Hạt Giống Lời Chúa Hình ảnh cổ xưa Hình ảnh Giáo xứ Lộc Thủy học tiếng anh Hướng dẫn sử dụng webblog Kết nối websites Kiến thức phổ thông Kính Đức Mẹ Kinh thánh tiếng anh Lẽ sống Lịch sử các Dòng tu Lịch sử Giáo Hội Việt Nam Lịch sử hình thành Giáo xứ Lộc Thủy Lòng Thương xót Chúa Lộc Thủy Lời Chúa qua bài hát Lời chúa theo chủ đề Mùa Vọng - Advent Năm thánh Lòng Thương Xót Nghe và suy gẫm Nghệ thuật Công Giáo Nghệ thuật sống Ơn gọi-tận hiến Phim công giáo Quỳnh lưu Radio Công Giáo Sách Công giáo sách tháng đức bà Sắc màu cuộc sống Sổ tay sinh hoạt suy gẫm Suy gẫm và Cầu nguyện Suy niệm Lời Chúa Suy niệm Lời Chúa mùa Phục Sinh Suy niệm Lời Chúa mùa TN A Suy niệm Lời Chúa năm A Suy niệm mùa chay Sức khỏe - ẩm thực Tài liệu Công Giáo tổng hợp Tài liệu dạy Giáo Lý Tài liệu Tuần Thánh Thánh ca Thánh ca cầu nguyện Thánh Ca Hoàng Diệp Thánh Mẫu học Thánh Mẫu La vang Thế giới Công Giáo Thơ - Truyện Công Giáo Thơ Công Giáo Thơ và cuộc sống Thủ thuật blog Thủ thuật facebook Thủ thuật google + Thư Viện Công Giáo Tiếng anh qua Lời Chúa Tiêu điểm Tìm hiểu phụng vụ Tin Công Giáo Tin Giáo xứ Tin tức Giáo xứ Lộc Thủy Tin Việt Nam và Thế Giới Tổ chức kỳ thi Giáo lý Tông huấn Giáo hội Công giáo Trang Trí Giáng Sinh Trắc nghiệm Giáo lý Trắc nghiệm Kinh Thánh Trắc nghiệm năm đức tin Truyện Công Giáo Truyện về Mẹ Tư liệu Giáo hội Công giáo việt nam Tư liệu Giáo phận Vinh Tư liệu Giáo xứ Lộc Thủy Từ vựng công giáo Anh-việt Tv Công giáo TVs và Radios khắp nơi Vấn đáp đức tin công giáo Videos Đặc Sắc Vietnamese English Prayers Vinh Quang Đức Maria Website Công Giáo bổ ích

Tiếng anh qua Lời Chúa - Chúa nhật 2 thường niên A

07:35:00

 Tiếng anh qua Lời Chúa - Chúa nhật 2 thường niên A

PHỤNG VỤ NĂM A
2nd Sunday of Ordinary Time
Reading I: Isaiah 49:3,5-6 II: 1Cor 1:1-3

Chúa Nhật 2 Thường Niên
Bài Đọc I: Isaia 49:3,5-6 II: 1Côrintô 1:1-3

Gospel
John 1:29-34
29The next day he saw Jesus coming toward him, and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!
30This is he of whom I said, 'After me comes a man who ranks before me, for he was before me.'
31I myself did not know him; but for this I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel."
32And John bore witness, "I saw the Spirit descend as a dove from heaven, and it remained on him.
33I myself did not know him; but he who sent me to baptize with water said to me, 'He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit.'
34And I have seen and have borne witness that this is the Son of God."
Phúc Âm
Gioan 1:29-34
29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.
30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước."
32 Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.
33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần."
34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.

Interesting Details
·        The title "Lamb of God" are mentioned only in John's gospel as John the Baptist proclaims when he sees Jesus appoaching (Jn 1:29 and Jn 1:36). This title may refer to:
-      the pascal lamb whose blood saved the people of Israel in the Passover (Ex 12),
-      the victorious apocalyptic lamb who would destroy evils in the world (Rv 5-7),
-      Jesus is crucified on the afternoon before Passover, this is the time when the pascal lamb are slain, or
-      the suffering servant of the Lord who is led to slaughter like a lamb and bears our sins (Is 53). Jesus is presented as a lamb, not only to bear our sins but also to take away our sins.
·        The Spirit descends and "remains" upon Jesus. The Spirit staying with Jesus emphasizes the permanent relationship between the Father and the Son, and between the Son and the Christian. Jesus is the permanent bearer of the Spirit.
Chi Tiết Hay
·        Trong các sách Phúc Âm, chỉ có Phúc Âm thánh Gioan nói tới chức hiệu "Chiên Thiên Chúa" hai lần (Jn 1:29 và Jn 1:36), đó là lời Gioan Tẩy Giả khẳng định khi ông nhìn thấy Chúa Giêsu. Chức hiệu này có thể ám chỉ những hình ảnh sau đây:
-  Chiên tế lễ mà người Do Thái đã dùng máu chiên trong lễ Vượt Qua để được cứu thoát (Ex 12).
-  Chiên chiến thắng tội lỗi trần gian trong sách Khải Huyền (Rv 5-7).
-  Báo hiệu Chúa Giêsu sẽ bị đóng đinh trên thập giá vào chiều trước lễ Vượt Qua là lúc các thầy tư tế giết chiên làm lễ tế.
-  Người tôi trung đau khổ của Thiên Chúa bị hành xử như một con chiên để chịu tội cho chúng ta (Is 53). Chúa Giêsu đưọc diễn tả như một con chiên, không những để chịu tội mà còn xóa bỏ tội cho chúng ta.
·          Thần Khí ngự xuống và "ở" cùng Người. Thần Khí ở cùng Chúa Giêsu nhấn mạnh sự liên hệ vĩnh cữu giữa Chúa Cha và Chúa Con, giữa Chúa Con và Kitô hữu. Chúa Giêsu là Đấng luôn tràn đầy Thánh Thần.

One Main Point
LAMB OF GOD, WHO TAKES AWAY THE SINS OF THE WORLD
John the Baptist presumably did not know Jesus, but he is the first to bear witness and to proclaim that Jesus is the Lamb of God, who has the power to take away the sins of the world. John testifies as he himself sees and describes the Spirit's descending and remaining upon Jesus.

Một Điểm Chính
CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN
Gioan Tẩy Giả hầu như không biết Chúa Giêsu là ai, nhưng ông là người đầu tiên đã làm chứng và tuyên xưng Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng có uy quyền xóa tội trần gian. Gioan đã minh chứng qua những điều ông thấy và diễn tả là Thần Khí ngự xuống và ở cùng Chúa Giêsu.

Reflections
1.    The people who went to John the Baptist on the bank of the Jordan River might have different attitudes: a great number came to be baptized, some by curiosity or just to be with friends, others to question and to criticize.By my activities in the church or in my community group, who am I in the crowd on the bank of the Jordan River?
2.    Pausing the baptism, humbling himself, directing the attention of people to the person being in sight, John the Baptist courageously steps over his "ego" and acts under the light of the Holy Spirit; he turns himself as an instrument for the Holy Spirit. What are the motives in my actions?
3.    John the Baptist chooses the most shallow spot in the Jordan River, where people from nations can travel or do business, for his mission. Therefore, the crowd includes not only Israelites, but also people from other countries, other cultures and economics. Is my mission limited only within my own, my family's, or my group's salvation?
Suy Niệm
1.    Những người tới với thánh Gioan Tẩy Giả bên bờ sông Jordan, một số lớn xin đưọc thanh tẩy, một số có mặt vì sự tò mò hiếu kỳ hay do bạn bè lôi kéo, còn một số nhỏ đi theo để tra hỏi bắt bẻ. Khi tôi tham gia những hoạt động trong xứ đạo, trong gia đình Đồng Hành, tôi thuộc lớp người nào bên bờ sông Jordan?
2.    Gián đoạn nghi thức rửa tội, tự đặt mình thấp bé và dồn sự chú ý của dân chúng về một nhân vật khác, Gioan Tẩy Giả đã táo bạo vượt qua cái tôi của mình và ông đã hành động theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Ông biến chính mình thành dụng cụ của Thánh Linh. Động lực nào thúc đẩy tôi trong các hành động?
3.    Gioan Tẩy Giả chọn một nơi cạn nước nhất, chỗ dân muôn xứ có thể qua lại buôn bán du lịch. Vì thế chung quanh thánh nhân hôm nay, không phải chỉ có những người Do Thái, nhưng có thể có nhiều màu da khác nhau, nhiều văn hóa khác nhau, nhiều trình độ trí thức, giầu nghèo. Có phải sự nhiệt thành tông đồ của tôi chỉ để cho một mình tôi, một mình gia đình tôi hay một mình nhóm của tôi?Tiếng anh qua Lời Chúa - Chúa nhật 2 thường niên A, học tiếng anh qua lời chúa...

Đăng nhận xét

[blogger][facebook][disqus]

Author Name

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-E9BgdfTl7Ug/Xpa2B9OupwI/AAAAAAAAA1U/PnbaR3h3-jE-jQ5GwdNpEvZGUfRWCLz6gCLcBGAsYHQ/s1600/Ch%25C6%25B0a%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bt%25C3%25AAn-1.png} {facebook#https://www.facebook.com/giaoxulocthuygpvinh} {twitter#https://twitter.com/giaoxulocthuy} {youtube#https://www.youtube.com/@giaoxulocthuy}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.