Chúa Nhật 1 Mùa Chay -1st Sunday of Lent | GIÁO XỨ LỘC THỦY
12 Thánh tông đồ Audio suy niệm Audio truyện Công giáo Âm nhạc Bài Giảng mp3 Bạn có biết bạn trẻ xa nhà Bảo vệ sự sống Blog tips Ca kịch công giáo Các bài giáo lý của ĐTC Phanxicô Các hội đoàn Các mục chính Các Thánh Các thánh địa Công giáo Các thánh khác Các Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Các vấn nạn xã hội Cắm hoa nghệ thuật Câu chuyện Giáng Sinh Châm ngôn công giáo Chiêm ngắm Chúa Chuyện phiếm đạo đời Chuyện về Giáo Lý và Giáo Dục Công Giáo đó đây Cửu Nhật Kinh Nguyện Danh Danh bạ website các giáo xứ - giáo họ việt nam Danh bạ website công giáo Di sản thế giới Du Lịch Đẹp + Để sống đạo hôm nay Đôi nét về Giáo xứ Đời sống cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đức Mẹ Lama Đức Thánh Cha phanxico Đức Tin và Khoa Học Đường Hy Vọng Gia đình Giải đáp thắc mắc cuộc đời Giao hat Vang Mai Giáo hạt Vàng Mai Giáo Hội Đông Phương Giáo lý - dân ca Giáo lý - kinh thánh Giáo sử Giáo xứ Media góc học tập Góc khám phá Góc nghệ thuật Góc thư giãn Góp nhặt Hạt Giống Lời Chúa Hình ảnh cổ xưa Hình ảnh Giáo xứ Lộc Thủy học tiếng anh Hướng dẫn sử dụng webblog Kết nối websites Kiến thức phổ thông Kính Đức Mẹ Kinh thánh tiếng anh Lẽ sống Lịch sử các Dòng tu Lịch sử Giáo Hội Việt Nam Lịch sử hình thành Giáo xứ Lộc Thủy Lòng Thương xót Chúa Lộc Thủy Lời Chúa qua bài hát Lời chúa theo chủ đề Mùa Vọng - Advent Năm thánh Lòng Thương Xót Nghe và suy gẫm Nghệ thuật Công Giáo Nghệ thuật sống Ơn gọi-tận hiến Phim công giáo Quỳnh lưu Radio Công Giáo Sách Công giáo sách tháng đức bà Sắc màu cuộc sống Sổ tay sinh hoạt suy gẫm Suy gẫm và Cầu nguyện Suy niệm Lời Chúa Suy niệm Lời Chúa mùa Phục Sinh Suy niệm Lời Chúa mùa TN A Suy niệm Lời Chúa năm A Suy niệm mùa chay Sức khỏe - ẩm thực Tài liệu Công Giáo tổng hợp Tài liệu dạy Giáo Lý Tài liệu Tuần Thánh Thánh ca Thánh ca cầu nguyện Thánh Ca Hoàng Diệp Thánh Mẫu học Thánh Mẫu La vang Thế giới Công Giáo Thơ - Truyện Công Giáo Thơ Công Giáo Thơ và cuộc sống Thủ thuật blog Thủ thuật facebook Thủ thuật google + Thư Viện Công Giáo Tiếng anh qua Lời Chúa Tiêu điểm Tìm hiểu phụng vụ Tin Công Giáo Tin Giáo xứ Tin tức Giáo xứ Lộc Thủy Tin Việt Nam và Thế Giới Tổ chức kỳ thi Giáo lý Tông huấn Giáo hội Công giáo Trang Trí Giáng Sinh Trắc nghiệm Giáo lý Trắc nghiệm Kinh Thánh Trắc nghiệm năm đức tin Truyện Công Giáo Truyện về Mẹ Tư liệu Giáo hội Công giáo việt nam Tư liệu Giáo phận Vinh Tư liệu Giáo xứ Lộc Thủy Từ vựng công giáo Anh-việt Tv Công giáo TVs và Radios khắp nơi Vấn đáp đức tin công giáo Videos Đặc Sắc Vietnamese English Prayers Vinh Quang Đức Maria Website Công Giáo bổ ích

Chúa Nhật 1 Mùa Chay -1st Sunday of Lent

16:47:00

 Lời Chúa bằng Tiếng Anh

1st Sunday of Lent
Source: http://www.stpatricksmithtown.org


PHỤNG VỤ NĂM A
1st Sunday of Lent
Chúa Nhật 1 Mùa Chay

Gospel
Matthew 4:1-11
1 Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.
2 And he fasted forty days and forty nights, and afterward he was hungry.
3 And the tempter came and said to him, "If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread."
4 But he answered, "It is written, 'Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.”
5 Then the devil took him to the holy city, and set him on the pinnacle of the temple,
6 and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down; for it is written, 'He will give his angels charge of you,' and 'On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone."
7 Jesus said to him, "Again it is written, 'You shall not tempt the Lord your God."
8 Again, the devil took him to a very high mountain, and showed him all the kingdoms of the world and the glory of them;
9 and he said to him, "All these I will give you, if you will fall down and worship me."
10 Then Jesus said to him, "Begone, Satan! for it is written, 'You shall worship the Lord your God and him only shall you serve."
11 Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him.

Phúc Âm
Matthêu 4:1-11
1 Bấy giờ Đức Giê su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỵ cám dỗ.
2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.
3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!
4 "Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra".
5 Sau đó, quỵ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ,
6 Rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá".
7 Đức Giê su đáp: "Nhưng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.
8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy,
9 và bảo rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi".
10 Đức Giê su liền nói: "Xatan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng:
Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi".
11 Thế rồi quỵ bỏ Ngài mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.
Interesting Details
·        Testing is done before a covenant, to see whether the other partner will be faithful or not. In the covenant with God, God can test Israel, but Israel should not test God.
·        Moses (Deut 9:18) and Elijah (1Kgs 19:8) also fasted for 40 days.
·        First temptation: Israel did not like manna and demanded earthly food (Ps 78:18-20), thus failed the test. Jesus did not fail.
·        In response to each of the temptations, Jesus quoted Moses' summarizing advice to Israel (Deut 6-8).
·        In the second temptation, Jesus refused to test God's promise.
·        "Pay homage" was done by the three magis (Mt 2:2-11), and by the disciples after Jesus' resurection (Mt 28:17).
·        "Go away, Satan" was also to addressed to Peter when he opposed Jesus' prediction of his passion (Mt 16:21-23). "Satan" means enemy.

Chi Tiết Hay
·        Sự thử thách được diễn ra trước giao ước, để xem tham dự viên có trung tín hay không. Trong giao ước với Thiên Chúa, Thiên Chúa có thể thử thách người Do Thái, nhưng họ không được thử thách Thiên Chúa.
·        Môsê (Thứ Luật 9:18) và Elia (Sách Các Vua 1, 19:8) cũng nhịn đói 40 ngày.
·        Cám dỗ thứ nhất: Dân Do Thái không thích manna, họ đòi ăn những thực phẩm quen dùng (Thánh Vịnh 78:18-20). Vì thế, họ đã rơi vào cám dỗ này, và thất bại. Chúa Giêsu thành công: Ngài vượt thắng cám dỗ.
·        Trước mỗi cám dỗ, Chúa Giêsu trích dẫn lời Môsê khuyên răn dân Do Thái xưa (Thứ Luật 6-8).
·        Sự bái lạy tỏ lòng sùng kính Đức Chúa đã được thể hiện bởi ba nhà Đạo Sĩ (Mt 2:2-11), và những tông đồ theo Ngài, sau khi Chúa Giêsu phục sinh (Mt 28:17).
·        "Xéo đi, Satan!" cũng là lời Chúa Giêsu đã quở trách Phêrô khi Phêrô từ chối không chấp nhận để thầy mình chịu khổ nạn tử hình (Mt 16:21-23).

One Main Point
Jesus is the obedient Son of God.
God tested Israel in the wilderness for 40 years, and they failed with doubts, complaining, idolatry, disobedience, and testing God back. At the end, Moses urged Israel to learn from their sins and test God no more. Jesus was tested in the wilderness for 40 days. He quoted Moses, obeyed God, did not test God, and thus passed the test and proved to be the true Son of God, worthy of a covenant with God.
.

Một Điểm Chính
Chúa Giêsu là người con trung tín vâng lời Đức Chúa Cha.
Thiên Chúa thử thách dân Do Thái 40 năm trong sa mạc. Người Do Thái đã thất bại vìnghi ngờ, phàn nàn, thờ tượng bò vàng, không vâng lời, và thử thách Thiên Chúa. Sau cùng, Môsê hối thúc dân Do Thái hãy rút tỉa bài học từ sai lầm tội lỗi của mình và không được thử thách Thiên Chúa nữa. Chúa Giêsu chịu cám dỗ 40 ngày trong sa mạc. Ngài trích dẫn lời Môsê, vâng theo thánh ý Đức Chúa Cha và không thử thách Thiên Chúa. Ngài đã thắng cám dỗ, điều đó chứng tỏ rõ ràng Ngài là con Đức Chúa Cha đích thực, xứng đáng với giao ước Thiên Chúa.

Reflections
1.  How would Jesus be after 40 days of fasting in the wilderness? What is the wilderness, the testing ground, in my life?
2.  What are my temptations to test God? How have I responded? How should I respond? What can I do to prepare for future tests?
3.  What is my covenance with God, and how much do I value it?
Suy Niệm
1.    Chúa Giêsu trở nên thế nào sau 40 ngày nhịn đói trong sa mạc?
2.    Trong đời sống tôi, ở đâu là sa mạc? là sự thử thách?
3.    Satan xui dục Chúa Giêsu hãy thử thách Thiên Chúa. Trong đời sống tôi, ở đâu là những cám dỗ xúi dục tôi thử thách Chúa? Tôi đã đáp trả thế nào?
4.    Trong tương lai, tôi phải hành động thế nào, cần phải làm gì để chuẩn bị đối phó với cám dỗ?
5.    Thiên Chúa thử thách để thấy lòng tin. Lòng tin của tôi thế nào? Có được phần nào xứng đáng để hưởng Giao Ước Cứu Độ của Chúa không?


Đăng nhận xét

[blogger][facebook][disqus]

Author Name

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-E9BgdfTl7Ug/Xpa2B9OupwI/AAAAAAAAA1U/PnbaR3h3-jE-jQ5GwdNpEvZGUfRWCLz6gCLcBGAsYHQ/s1600/Ch%25C6%25B0a%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bt%25C3%25AAn-1.png} {facebook#https://www.facebook.com/giaoxulocthuygpvinh} {twitter#https://twitter.com/giaoxulocthuy} {youtube#https://www.youtube.com/@giaoxulocthuy}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.