Lời Chúa bằng tiếng Anh -CN 2 Mùa Chay | GIÁO XỨ LỘC THỦY
12 Thánh tông đồ Audio suy niệm Audio truyện Công giáo Âm nhạc Bài Giảng mp3 Bạn có biết bạn trẻ xa nhà Bảo vệ sự sống Blog tips Ca kịch công giáo Các bài giáo lý của ĐTC Phanxicô Các hội đoàn Các mục chính Các Thánh Các thánh địa Công giáo Các thánh khác Các Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Các vấn nạn xã hội Cắm hoa nghệ thuật Câu chuyện Giáng Sinh Châm ngôn công giáo Chiêm ngắm Chúa Chuyện phiếm đạo đời Chuyện về Giáo Lý và Giáo Dục Công Giáo đó đây Cửu Nhật Kinh Nguyện Danh Danh bạ website các giáo xứ - giáo họ việt nam Danh bạ website công giáo Di sản thế giới Du Lịch Đẹp + Để sống đạo hôm nay Đôi nét về Giáo xứ Đời sống cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đức Mẹ Lama Đức Thánh Cha phanxico Đức Tin và Khoa Học Đường Hy Vọng Gia đình Giải đáp thắc mắc cuộc đời Giao hat Vang Mai Giáo hạt Vàng Mai Giáo Hội Đông Phương Giáo lý - dân ca Giáo lý - kinh thánh Giáo sử Giáo xứ Media góc học tập Góc khám phá Góc nghệ thuật Góc thư giãn Góp nhặt Hạt Giống Lời Chúa Hình ảnh cổ xưa Hình ảnh Giáo xứ Lộc Thủy học tiếng anh Hướng dẫn sử dụng webblog Kết nối websites Kiến thức phổ thông Kính Đức Mẹ Kinh thánh tiếng anh Lẽ sống Lịch sử các Dòng tu Lịch sử Giáo Hội Việt Nam Lịch sử hình thành Giáo xứ Lộc Thủy Lòng Thương xót Chúa Lộc Thủy Lời Chúa qua bài hát Lời chúa theo chủ đề Mùa Vọng - Advent Năm thánh Lòng Thương Xót Nghe và suy gẫm Nghệ thuật Công Giáo Nghệ thuật sống Ơn gọi-tận hiến Phim công giáo Quỳnh lưu Radio Công Giáo Sách Công giáo sách tháng đức bà Sắc màu cuộc sống Sổ tay sinh hoạt suy gẫm Suy gẫm và Cầu nguyện Suy niệm Lời Chúa Suy niệm Lời Chúa mùa Phục Sinh Suy niệm Lời Chúa mùa TN A Suy niệm Lời Chúa năm A Suy niệm mùa chay Sức khỏe - ẩm thực Tài liệu Công Giáo tổng hợp Tài liệu dạy Giáo Lý Tài liệu Tuần Thánh Thánh ca Thánh ca cầu nguyện Thánh Ca Hoàng Diệp Thánh Mẫu học Thánh Mẫu La vang Thế giới Công Giáo Thơ - Truyện Công Giáo Thơ Công Giáo Thơ và cuộc sống Thủ thuật blog Thủ thuật facebook Thủ thuật google + Thư Viện Công Giáo Tiếng anh qua Lời Chúa Tiêu điểm Tìm hiểu phụng vụ Tin Công Giáo Tin Giáo xứ Tin tức Giáo xứ Lộc Thủy Tin Việt Nam và Thế Giới Tổ chức kỳ thi Giáo lý Tông huấn Giáo hội Công giáo Trang Trí Giáng Sinh Trắc nghiệm Giáo lý Trắc nghiệm Kinh Thánh Trắc nghiệm năm đức tin Truyện Công Giáo Truyện về Mẹ Tư liệu Giáo hội Công giáo việt nam Tư liệu Giáo phận Vinh Tư liệu Giáo xứ Lộc Thủy Từ vựng công giáo Anh-việt Tv Công giáo TVs và Radios khắp nơi Vấn đáp đức tin công giáo Videos Đặc Sắc Vietnamese English Prayers Vinh Quang Đức Maria Website Công Giáo bổ ích

Lời Chúa bằng tiếng Anh -CN 2 Mùa Chay

19:54:00

 Lời Chúa bằng tiếng Anh -CN 2 Mùa Chay

Lời chúa bằng tiếng anh ,2nd Sunday of Lent
Photo from: http://www.stpatricksmithtown.org

PHỤNG VỤ NĂM A

2nd Sunday of Lent

Reading I: Genesis 12:1-4 II: 2 Timothy 1:8-10
Chúa Nhật 2 Mùa Chay
Bài Đọc I: Sáng Thế 12:1-4 II: 2 Timôthê 1:8-10
Gospel
Matthew 17:1-9
1And after six days Jesus took with him Peter and James and John his brother, and led them up a high mountain apart.
2And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his garments became white as light.
3And behold, there appeared to them Moses and Eli'jah, talking with him.
4And Peter said to Jesus, "Lord, it is well that we are here; if you wish, I will make three booths here, one for you and one for Moses and one for Eli'jah."
5He was still speaking, when lo, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him."
6When the disciples heard this, they fell on their faces, and were filled with awe.
7But Jesus came and touched them, saying, "Rise, and have no fear."
8And when they lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only.
9And as they were coming down the mountain, Jesus commanded them, "Tell no one the vision, until the Son of man is raised from the dead."

Phúc Âm
Matthêu 17:1-9
1 Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.
2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trắng tinh như ánh sáng.
3 Và kìa các ông thấy Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người.
4 Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, hay quá! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái". 
5 Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" 
6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.
7 Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!"
8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi.
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con Người từ cõi chết chỗi dậy".
Interesting Details
·        Moses represents the Law and the Covenant. Elijah represents the prophets who remind people to keep the Law and be faithful to the Covenant. The law and the prophets are the foundations of the early Jewish Church.
·        Humans meet God on mountains, such as Moses on Mt. Sinai, Elijah on Mt. Carmel, and Jerusalem (and its people) on Mt. Zion. This mountain is either Mt. Tabor or Mt. Hermon.
·        The transfiguration is a preview of Jesus' glory in the final Kingdom of God.
·        "His face shone" again echoes the image of Moses coming down Mt. Sinai (Ex 34:29).
·        The Cloud is a vehicle for God's presence, as in Ex 16:10; 19:9; etc.
Chi Tiết Hay
·     Ông Môsê tượng trưng cho Lề Luật và Giao Ước. Còn tiên tri Êlia thì tượng trưng cho các ngôn sứ, những người đã rao giảng và khuyên mọi người gìn giữ Lề Luật Thiên Chúa và trung tín vơi Giao Ước. Lề Luật Thiên Chúa và các Tiên Tri là nền tảng của Giáo Hội Do thái sơ khai.
·     Ngọn núi trong đoạn Thánh Kinh này có thể là núi Tabo hay là núi Hermon. Trong Thánh Kinh, núi là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, như ông Môsê trên núi Xinai, haytiên tri Êlia trên núi Camel.
·     Hình dạng Đức Giêsu khi Ngài biến hình là hình ảnh vinh quang của Chúa Kitô trong Triều Đại Thiên Chúa vĩnh cữu.
·     "Dung nhan Người chói lọi" gợi lại diện mạo của ông Môsê khi ông xuống khỏi núi Xinai (Ex 34:29).
·     Mây sáng ngời là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, như diễn tả trong sách Xuất hành (Ex 16:10; 19:9).

One Main Point
God affirms Jesus.
Honor is extremely important in the Jewish culture, and Jesus is going to die a most dishonorable death. This affirmation, and especially the resurrection, ultimately restore the honor of Jesus..

Một Điểm Chính
Thiên Chúa xác nhận vinh quang của Đức Giêsu, và Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa.
Vinh dự rất quan trong đối với người Do Thái, nhưng Đức Giêsu lại chết một cách quá nhục nhã trong cuộc tử nạn của Ngài. Do đó biến cố này và sự phục sinh phục hồi lại danh dự cho Đức Giêsu.
Reflections
1.    Have I ever experienced the affirming Jesus? How does that feel?
2.    How can I hold on to that affirmation, so that I can have enough trust in God to go through the crucifixion with Christ?
3.    Do I really believe in the final victory of Christ and the fullness of His Kingdom? Do my actions reflect that belief
Suy Niệm
1.    Có bao giờ tôi được Chúa Giêsu mạc khải sự vinh quang cao sáng của người không? Tôi có những tâm tình nào vào lúc ấy?
2.    Làm sao tôi có thể giữ những tâm tình đó trong lòng để đức tin của tôi được bền đỗ trên đường đồng hành với Chúa Kitô?
3.    Tôi có thật sự tin vào sự toàn thắng của Đức Kitô và sự hoàn hảo của Triều Đại của Ngài không? Hành vi của tôi có phản ảnh lòng tin này không?


Lời Chúa bằng tiếng Anh -CN 2 Mùa Chay

Đăng nhận xét

[blogger][facebook][disqus]

Author Name

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-E9BgdfTl7Ug/Xpa2B9OupwI/AAAAAAAAA1U/PnbaR3h3-jE-jQ5GwdNpEvZGUfRWCLz6gCLcBGAsYHQ/s1600/Ch%25C6%25B0a%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bt%25C3%25AAn-1.png} {facebook#https://www.facebook.com/giaoxulocthuygpvinh} {twitter#https://twitter.com/giaoxulocthuy} {youtube#https://www.youtube.com/@giaoxulocthuy}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.